Kua kuulõ kuldavüü, pääväle päälinigu…

Värska Käsitööselts Kirävüü asutati 2006.aasta 18.septembril. Seltsi tegevuse peamine eesmärk on koondada ja ühendada  seto käsitööst huvitatud inimesi ning oma liikmete tegevuse kaudu säilitada rahvuslike käsitöötraditsioonide järjepidevus.

Meie seltsis tegutsevad 25 väga erineva tausta ja käsitööoskusega inimest, kes on toonud kaasa oma teadmised ja kogemused. Soovime hoida käsitöö traditsiooni Setomaal ning anda seda edasi järeltulevatele põlvedele. Loomulikult on väga tähtis kooskäimise ja isetegemise rõõm ning tahe seda kõike teistega jagada.

Oma eesmärkide saavutamiseks:

  • viime läbi käsitööõppusi ning osaleme teiste seltside ja ühingute poolt korraldatud õppustel ja üritustel
  • arendame koostööd  omavalitsuse, firmade, teiste ühingute ning üksikisikutega
  • kogume käsitöö mustreid ja talletame neid
  • loome soodustingimused ühingu liikmetele materjali hankimisel, koolitustel osalemisel ja ühingu vara kasutamisel
  • osaleme käsitöölaatadel
  • anname rendile vahendeid käsitöö valmistamiseks
  • korraldame üritusi, käsitöönäitusi, õpitubasid ja väljasõite

Kui sul on suurem huvi meie tegemiste vastu, võta meiega ühendust nendel kontaktidel.